Søndagsskule


For tida er det ikkje søndagsskule i kyrkjene våre.

Det er søndagsskule på Hystad søndagsskule og Horneland bedehus

 

 

 

Tilbake