Kyrkjelege handlingar


Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her har me samla informasjon om dåp, bryllup og gravferd. Me kan og kontaktast på telefon 53 40 34 30 eller e-post: post@kyrkja-stord.no dersom det er spørsmål.