Informasjon


Til Stord kyrkjelege fellesråd høyrer Stord sokn og Nysæter sokn med sine to kyrkjer og eitt bedehuskapell.