Gravplassane


Kyrkjeverje - Liv Kari Bru
tlf 53403433
m 47350754

Driftsleiar - Heidi Wannberg
tlf 53410374
m 95244011

Ass. driftsleiar - Morten Simonsen
Gravplassarbeidar - Håkon Råen Røkenes
Gravplassarbeidar - Solveig Andersen

 

Lov og forskrift

 

Gravstell

Stord kyrkjelege fellesråd utfører gravstell for dei som ynskjer det. Sjå vedlagt skjema med informasjon og evt utfylling.

 

Søk i gravregisteret
På grav.no er mogleg å søkje etter graver i i heile landet. Det tyder at om du lurer på kor nokon etter gravlagt på kyrkjegarden kan du taste inn eit namn og du får opplyst om gravplass, felt, rad og grav. Du får også fødselsdato, dødsdato. Desse data er offentleg.

 

Søknad om oppsetting av gravminne

 

 

 

Stord gamle kyrkjegard

Stord gamle kyrkjegard er namnet på gravplassen rundt Stord kyrkje.

Les meir

 

Vestre gravplass

Vestre gravplass ligg 100 meter vest for Stord kyrkje på andre sida av Hystadvegen med inngang frå Ådlandsvegen.

Les meir

 

Øvre gravplass

Øvre gravplass ligg lengst frå Stord kyrkje, på nordsida av Tysevegen mellom Ådlandselva og Stord sjukehus. Gravplass-felt er markert med b...

Les meir

 

Midtre gravplass

Midtre gravplass ligg på sørsida av Tysevegen vis-à-vis Øvre gravplass. Gravplass-felt er markert med bokstav A til M.

Les meir

 

Frugarden gravplass

Frugarden gravplass ligg på sørsida av Tysevegen og ved sida av Midtre gravplass. Gravplass-felt er markert med bokstav A til L.

Les meir

 

Huglo gravplass

Gravplassen på Huglo ligg langs vegen midt imellom fergekaien og bedehuskapellet.

Les meir

 

Nysæter gravplass

Nysæter gravplass ligg ved nordvestsida av Nysæter kyrkje, i Kyrkjevegen. Gravplass-felt er markert med bokstav A til O.

Les meir

 

Oppsporing av festarar

Arbeidet med å finna festarar på graver på gravplassane i Stord kommune er godt i gang. Mange har allereie meldt seg som festar, eller dei ...

Les meir