Kontaktinformasjon


Stord Kyrkjekontor

Adresse: Sæ 21, 5417 Stord 
Telefon: 53 40 34 30
Epost: post@kyrkja-stord.no

 

Opningstider: 
Mandag, tirsdag og torsdag 10 - 14

 

Tilsette

Ungdomsprest
Runar Larsen
m 938 75 431
EPOST: send epost

Sokneprest i Stord
Jørgen Knudsen
tlf 53 40 34 37
m 951 19 678
EPOST: send epost
Sokneprest i Nysæter
Fridleif Lydersen
m 471 76 743
EPOST: send epost

Prost i Sunnhordland 
Svein Arne Theodorsen
tlf 53 40 34 35
m 957 50 927
EPOST: send epost
Kyrkjeverje / dagleg leiar
Liv Kari Bru
tlf 53 40 34 33
m 473 50 754
EPOST: send epost
Driftsleiar / sakshandsamar
Reidun Andersen
tlf 53 40 34 32
m 997 37 312
EPOST: send epost
Sekretær /sakshandsamar
Brynhild Meyer Stautland
tlf 53 40 34 38
m 906 72 397
EPOST: send epost
Organist i Stord
Noah Wibe
m 921 53 250
EPOST: send epost
Kantor i Nysæter
Bjarte Aadland
m 936 16 936
EPOST: send epost

Kyrkjelydspedagog
Ingvild Baugstø Almås
tlf 53 40 34 39
m 997 85 312
EPOST: send epost

Kyrkjelydspedagog/ diakonimedarbeidar
Solbjørg Hope Angeltveit
m 478 54 973
EPOST: send epost

Soknediakon
Olaug Arnesen Gloppen
tlf 53 40 34 39
m 416 39 728
EPOST: send epost

Kyrkjelydspedagog/ diakonimedarbeidar
Solveig Høyland
m  486 05 379
EPOST: send epost

Solveig Høyland 
Kyrkjetenar
Bodil Sølvi Stave
m 924 67 607
EPOST: send epost
Driftsleiar gravplassen
Heidi Wannberg
tlf 53 41 03 74
m 952 44 011
EPOST: send epost
Ass. driftsleiar gravplassen
Morten Simonsen
Gravplassarbeidar
Håkon Råen Røkenes
Gravplassarbeidar
Solveig Andersen