Kontaktinformasjon


Stord Kyrkjekontor

Adresse: Hamnegata 48, 5411 Stord - se kart
Telefon: 53 40 34 30
Epost: post@kyrkja-stord.no

 

Opningstider: 
Tirsdag, torsdag og fredag 10 - 14

 

Tilsette

Sokneprest i Stord
Olav Johannes Oma
tlf 53 40 34 36
m 906 38 825
EPOST: send epost
Sokneprest i Nysæter 
Jørgen Knudsen
tlf 53 40 34 37
m 951 19 678
EPOST: send epost
Prostiprest 
Reidar Ådnanes
m 909 54 921
EPOST: send epost
Prost i Sunnhordland 
Svein Arne Theodorsen
tlf 53 40 34 35
m 957 50 927
EPOST: send epost
Kyrkjeverje / dagleg leiar
Liv Kari Bru
tlf 53 40 34 33
m 473 50 754
EPOST: send epost
Driftsleiar / sakshandsamar
Reidun Andersen
tlf 53 40 34 32
m 997 37 312
EPOST: send epost
Sekretær
Brynhild Meyer Stautland
tlf 53 40 34 38
m 906 72 397
EPOST: send epost
Kantor i Stord
Ole Jørgen Furdal
m 901 43 989
EPOST: send epost
Kantor i Nysæter
Bjarte Aadland
m 936 16 936
EPOST: send epost
Kyrkjelydspedagog 
Elisabeth Vatland Fauskanger
tlf 53 40 34 40
m 992 70 811
EPOST: send epost

Kyrkjelydspedagog
Ingvild Baugstø Almås
tlf 53 40 34 39
m 997 85 312
EPOST: send epost

Trusopplærings-medarbeidar
Anne Brandvik Nilsen
tlf 53 40 34 31
m 926 88 484
EPOST: send epost

Soknediakon
Olaug Arnesen Gloppen
tlf 53 40 34 39
m 416 39 728
EPOST: send epost
Diakonimedarbeidar
Hjørdis J. Heggland
 
Kyrkjetenar
Bodil Sølvi Stave
m 924 67 607
EPOST: send epost
Kyrkjegardsarbeidar (formann)
Heidi Wannberg
tlf 53 41 03 74
m 952 44 011
EPOST: send epost
Kyrkjegardsarbeidar
Morten Simonsen
Kyrkjegardsarbeidar
Håkon Råen Røkenes
Kyrkjegardsarbeidar
Solveig Andersen