Med ønskje om ei god adventstid


Me tenner lys i ei mørk årstid, gler oss og ser framover til jul.   

Les mer

 

Med ønskje om ei god adventstid


Me tenner lys i ei mørk årstid, gler oss og ser framover til jul.   

Les mer

 
 

Digital musikalsk julekalendar

I år ønskjer me alle ei god adventstid og inviterer til ein musikalsk adventskalendar på kyrkja si facebookside @kyrkja i stord og nysæter....

Les meir

 

Lys vaken spesial anno 2020

Lys vaken i år blei flytta utandørs! Elevar på same skule blei invitert til kortare samlingar utanfor kyrkjene med mange ulike aktivitetar....

Les meir

 

Lysmesser bare for konfirmantar

Sidan maksgrensa for kor mange som kan vera i kyrkja er 50, blir årets lysmesser berre for konfirmantar. Takk til tilsette, medarbeidarar o...

Les meir

 

Julegudstenester og påmelding

Velkomen til kyrkjene i julehelga! For gudstenester blir det i år og, me skal syngja julesongar og høyra julebodskapen, sjølv om restriksjo...

Les meir

 

Ord for veka; Å finna styrke i Guds ord.

Av og til opplever vi menneske sorg og utfordringar i livet. Det er vondt. Då er det ekstra godt å få lese i Bibelen, finne styrke i Guds o...

Les meir

 

Gudstenester søndag 6.desember

Det er andre søndag i advent. I Stord kyrkje inviterer me til gudsteneste kl. 11.00 og dåpsgudsteneste for dåpsfamiliar kl. 13.00 med Egil ...

Les meir

 

Nysæter søndagsskule, avlyste samlingar fram til jul

Søndagsskolen Norge har anbefalt sine lokale grupper å ikkje ha fysiske samlingar resten av dette året. Dette, kombinert med lokale smittev...

Les meir

 

Ord for veka; Tru

Reidar Ådnanes skriv om tru med utgangspunkt i Johannes 6.68. Han skriv om korleis Jesus vore der og utfordra, kalla, halde fast både når t...

Les meir

Fleire artikler i arkivet