Ungdommar på tur til Huglo

Onsdag 9.juni var 21 kjekke ungdommar som på ulike måtar er knytt til trusopplæringa i kyrkja på sommartur. Det var ein kveld med grilling,...

Les meir

 

Ord for veka: Guds hand

Eg lyfter auga mine til fjella. Kvar kjem mi hjelp ifrå? Mi hjelp kjem frå Herren, som har skapt himmel og jord. ...

Les meir

 

T 7-8 Gud skapar - me tek vare på

Torsdag 4.juni var det liv og aktivitet rundt kyrkja på Stord då 7 og 8 åringar lærte om frø, høyrde om sennepsfrøet i bibelen, grilla pøls...

Les meir

 

Open kyrkje i Stord kyrkje 10. juni

Velkomen til ei stund i kyrkja torsdag 10. juni mellom kl. 19.00 og 20.30. Musikk ved kantor Ole Jørgen Furdal, mulighet for bønn, lystenni...

Les meir