Kyrkjelydsleir, Stord kyrkjelyd


UTSETT: kyrkjelydsleir 4.-6.februar er avlyst.

Vi arbeider med å få til ein leir til hausten. 

Me arbeidde med å få til leir no i februar. Det gjekk ikkje. 

Påmeldinga gjekk så det suste. I løpet av ein dag eller to var me 100 påmelde. Pga koronasituasjonen vart leiren avlyst no i januar. 

Då det var fullt på SOlgry til hausten, har me bestilt Brandøy 4.-6. november. 

Dei som er påmelde no vil få sjans til å vera med og kanskje blir det opna for fleire. Det vil koma ny informasjon.

VELKOMMEN!

SPØRSMÅL:
Ta kontakt med leirkomiteen:
Sigrunn Ljosland, Dagfinn Koppang, Kjellaug S Eide, Olav Oma, Elisabeth Fauskanger

Tilbake