Frivillig til Lys vaken?


Til deg som har lyst å vera med å engasjera deg i kyrkja di:

No er me i gong med planlegging av årets LYS VAKEN for 11-åringar. Lys vaken er eit arrangement som blir gjennomført i kyrkjer over heile landet og er ein del av trusopplæringa i Den norske kyrkja.
I kyrkja Stord og Nysæter er det desse helgene som er satt opp:

Stord kyrkje: 19.-20. november

Nysæter kyrkje: 26.-27. november

Det er mange vaksne som har vore med tidlegare og engasjert seg i matlaging, aktivitetar, overnatting etc.
Om du har vore med tidlegare eller ikkje, så ikkje nøl med å ta kontakt med oss på kyrkjekontoret om du har tid og lyst å vera med!

Helsing Anne og Ingvild (99785312)

Tilbake