Me gler oss til familiegudsteneste i Stord kyrkje søndag 27.mars kl. 11.00


Små og store er velkomne, og de som er 10,11 og 12 år er spesielt invitert! I gudstenesta skal born og ungdommar delta med musikk og song, eit barn skal døypast og at me skal feira nattverd saman. 

Me menneske har lett for å samanlikne oss med andre. Me kan tenkja at andre er betre eller flinkare enn oss. Men slik tenkjer ikkje Gud. I hans auge er alle like mykje verdt. Det skal me høyra meir om på søndag.

I gudstenesta skal born og ungdommar delta med musikk og song, eit barn skal døypast og at me skal feira nattverd saman. Takkoffer til trusopplæringa. Og etter gudstenesta er det kyrkjekaffi & saft.Alle er velkomne, men de som er 10,11 og 12 år er spesielt invitert.

Olav Oma, Noah Wibe, Elisabeth Fauskanger deltek saman med kyrkjetenar og medhjelparane Johannes, Johanne og Hedda.

Tilbake