Ord for veka; Noen må våke i verdens natt


Olaug Gloppen tek utgangspunkt i årets fasteaksjon som har tema "Reint vatn reddar liv, forandre, for andre" i ord for veka. 

«Noen må våke i verdens natt, noen må tro i mørket, noen må være de svakes bror,Gud, la din vilje skje på jord! Hjelp oss å følge ditt bud».

Dette er fyrste vers av salme av Svein Ellingsen (NOS 733). For meg ein favorittsalme. Som soknediakon, og som menneske, er dette ein god salme. Innhaldet utfordrar sterkt oss som lever i eit av verdas rikaste land: vår nød og utfordringar på livsvegen er annleis enn i eit fattig land. Salmen utfordrar oss til «å våke, å tro i mørkret, å vere bror for den svake, å følgje Guds bud»

Andre vers: «Noen må bære en annens nød, noen må vise mildhet, noen må kjempe for andres rett, Gud, la ditt rikes tegn bli sett! Hjelp oss å følge ditt bud!»

Kirkens Nødhjelp har sin årlege fasteaksjon også i år. Årets innsamling har tema/prosjekt: «Reint vatn reddar liv. Forandre. For andre.»   Å bære andre sin naud/ sine byrder, er ei oppgåve for oss alle, gitt av Gud. Fasteaksjonen er ei oppgåve av det å bera ein annan si naud: at fleire kan få reint vatn å drikke.

Tredje vers: «Herre, du våker i verdens natt, Herre, du bor i mørket, Herre , du viser oss Kristi dag! Selv under livets tyngste slag er vi hos deg, du vår Gud!»

Me nærmar oss påske. Jesus gjekk mørkret og døden sin veg. Han våker i verda også i dag. Han gjekk føre oss den tyngste vegen. Ingen av oss treng å gå aleine på livsvegen. Me er trygge også ved livets tyngste slag, saman med den oppstandne.

 

Olaug Arnesen Gloppen

Soknediakon

Tilbake