Her & Der, måndag 13. mai kl. 19:00


Her & Der er samlingar for ungdom i Trusopplæringa. Eit lågterskeltilbod for begge kyrkjene våre frå 7. klasse og oppover. Me er ein gjeng frivillige vaksne som likar å arrangera kveldar for ungdommar med ulike aktivitetar, som ikkje nødvendigvis ein treng å vera så god i for å vera med på 😊 Me møtes ulike plassar kvar gong og vil på måndag, møtast utanfor Stord kyrkje og ha nokre kjekke aktivitetar saman. Me avsluttar kvelden med noko mat/digg. Kom då vel om du er ungdom og ikkje har noko å gjera på!!

Tilbake