Kan du tenkja deg å besøkja nokon?


Det er mange som er mye åleine og  treng at nokon stikk innom av og til. Er det å vera besøksven noko du kan tenkja deg, ber soknediakon Olaug deg ta kontakt med henne. 

Det er mange som er mykjee åleine: eldre menneske som bur åleine, og som av ulike grunnar ikkje kjem seg nokon stad. Menneske som ynskjer at nokon stikk innom av og til, menneske som ønskjer å bli sett og å ha nokon dei kan snakka med.

Kyrkja har ei viktig oppgåve i besøkstenesta. Om du har tankar omat dette kan vere ei teneste for deg, kan du kontakta meg på tlf 41639728.
Soknediakon Olaug Gloppen.

Tilbake