Lokal markering av 22. juli


Kyrkja deltek på lokal markering

Stord AUF og Stord kommune er lokale arrangørar av ei minnemarkering 10 år etter tragedien 22. juli 2011.

Den norske kyrkja sentralt har oppmoda  kyrkjelydane om å markere dagen ved å ringe med kyrkjeklokkene kl 12.00,  og vurdere å ha opne kyrkjer den dagen.
Her på Stord er kyrkja invitert til å ta del i den lokale merkeringa med apell, og me vil ha open kyrkje etter at det andre programmet er slutt. Programmet for dagen vert då slik:
Kl 17.00: Framsyning av  filmen "Generasjon Utøya" ( kulturhuset)

Kl 18.35: Felles avgang frå Stord kulturhus til Storddøra

Kl 1900 Musikalsk innslag ved Ingjerd Kannelønning Kolstad og Ian Kolstad

Kl 1910 Apell frå AUF

Kl 1915  Apell frå Kyrkja v / Reidar Ådnanes

Kl 1920 Apell frå Ordførar

Kl 1925 Musikalsk innslag ved Ingjerd Kannelønning Kolstad og Ian Kolstad

Kl 1935 Slutt ved Stord-døra

Frå kl 1945. Stord Kyrkje er open. Vel møtt

 

Tilbake