Gudsteneste på nett 17.januar


Sjå gudsteneste frå Nysæter kyrkje ved å følgje denne linken: (trykk på les meir først, så trykker du på linken)
 https://vimeo.com/501246983

 

Prest Jørgen Knudsen, kantor Bjarte Aadland, klokkar Rune Jørgensen deltek saman med fleire musikarar og forsongarar. Preiketekst denne 3.søndagen i Åpenbaringstida er frå Joh 4,4–26 og har overskrifta kvinna ved brønnen. Takkoffer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt "kyrkjebygging i Estland", vippsnr 124663.
Takk til Magne Langåker som filmar. 

 

Tilbake