Gudsteneste 13. mars i Nysæter


Søndag 13.mars kl 11.00 vert det gudsteneste tilrettelagd for høyrslehemma i Nysæter kyrkje.

Presteteneste vert utført av Jørgen Knudsen og Inge Sørheim. Diakon Olaug Gloppen vert også med,og kantor er Bjarte Aadland. Kyrkjekoret Sanctus medverkar og det vert nattverd. Det kan og nevnast takkoffer til Norges KFUK/KFUM. Kyrkjekaffi.

Velkommen til gudsteneste!

Tilbake