Påskevandring med 1.trinn, avlyst


Me hadde gleda oss sånn til å møta 1.klassingane frå alle barneskulane på Stord til påskevandring i kyrkjene.
Nå må me diverre avlysa alle vandringane pga koronasituasjonen på Stord nå og fordi me som skulle få vera saman med 1.klassingane i kyrkja ville fått for mange nærkontaktar.

Tilbake