Gudsteneste i Stord


Gudsteneste 30. april klokka 11:00

Fire born skal berast til dåpen på sundagsgudstenesta i Stord kyrkje klokka 11:00. Det blir ikkje nattverd denne gudstenesta. Prest er Jørgen Knudsen, organist Noah Wibe. Jonas S. Eide bidreg på djembe. Takkoffer til Misjonsprosjektet. Kyrkjekaffi etter gudstenesta.

Tilbake