Gudsteneste ved gapahuken Kristi himmelfartsdag.


Det heiter visst HUSTRUDALEN. ( me fekk vita historien bak det i fjor) Me håpar det ikkje blir for hustre....

Vel møtt til gudsteneste  ved gapahuken kl 11.00.  Det er fint å parkere ved den store "trafostasjonen" , men det er og mogeleg å kjøre inn til Crossbanen og gå derifrå.
Turlaget stiller også i år med stor kaffikjel. Så det blir kyrkjekaffi. Kle deg etter været og vel møtt.

Tilbake