Søndagskaffi 10. september


Søndagskaffi 10. september kl. 17.00 i Kyrkjestova Fredheim

På den første søndagskaffien i haust får vi besøk av Svein Robert Solberg som vil visa bilete og fortelja om arbeidet MAF driv rundt omkring i verda.

MAF, Mission Aviation Fellowship, er ein tverrkyrkjeleg, internasjonal organisasjon som fraktar hjelp og utstyr til isolerte stader. Med små fly, bushfly eller villmarksfly, driv MAF luftambulanse, fraktar hjelpearbeidarar og utstyr for ulike organisasjonar og sender naudhjelp ved katastrofar der det er vanskeleg å koma fram på andre måtar. Sjå gjerne https://maf.no/

Som vanleg vert det kaffi og heimebakst, tid til å prata saman og allsong.

Velkomen!

Tilbake