Søndagskaffi


Sundagskaffi i Kyrkjestova Fredheim 6. november kl. 17.00

Tema: «Med lastebil til Nepal".

Ei biletforteljing om tre familiar som la ut frå Noreg i lastebil i 1964. Dei skulle til Nepal for Tibetmisjonen - no HimalPartner - for m.a. å byggja ein yrkesskule.
Åse Raknes Høyland, som sjølv var med på den eventyrlege turen, fortel og viser bilete. Barbro Høyland Andersen og Tor Østang spelar til allsongen på fløyte og piano.

Som vanleg er det kaffi med heimebakst. Velkomen!

Tilbake