Trusopplæring i veke 13


Samlingar i Trusopplæringa veke 13:

Måndag 28.april i Stord kyrkje:
19:00 - 21:00 Her & Der for 7.-10.trinn i Stord kyrkje. Felles for Stord og Nysæter. Møt i Stord kyrkje.

SUPERTYSDAG 29. april i Nysæter kyrkje :
11:00 - 13:00 Mat & Prat & Songstund for T0 Babyar og foreldre. Lunsj.
17:00 - 18:00 Songstund for T1-6. Pølsefest
17:00 - 18:00 Gud skapar - me tek vare på for T7-10. Tema: Dyr

Onsdag 30.april i Stord kyrkje:
17:00 - 18:00 Gud skapar - me tek vare på for T7-8. Tema: Dyr

I tillegg skal Konfirmantane på Nysæter (tysdag) og Stord gr. 1 (torsdag) ha sine konfirmantsamlingar, og alle konfirmantane skal ha stor fasteaksjons-samling i Stord kyrkje søndag den 3.4.

Her skjer mykje for mange barn og unge! Ha ei fin veke! Me gler oss til samlingar i kyrkjene våre!

Tilbake