Temakveld 31.03.


Torsdag 31.mars kl. 19.00 er det temakveld i Stord kyrkje med fokus på « psykisk helse og rus».

Dette tema er det mange som får eit forhold til ein gong i livet; både unge og gamle, einslege og dei med familier, personer fra ulike kulturar osv. Særleg no i tid med pandemi, er psykiske problemar auka og derav og rusproblematikk. Temakvelden har fokus på at vi alle er verdifulle sjølv om livet ikkje alltid er på det beste og ein slit psykisk. Temakvelden vil ha følgjande motto: Du er god nok.

Leiar for Hamna kontaksenter og leiar i Maris, Kenneth Stenbråten, vil halde innlegg over tema. Det blir kulturelt innslag og tid for kaffe og prat/samtale i etterkant.

Velkomen 

Temakvelden blir arrangert av Stord sokneråd og diakoniutval.  

Tilbake