Påskefeiring i kyrkjene i år, oversikt


Velkomen til å vera med og feira påskehøgtida. I år som i fjor må me feira høgtida saman kvar for oss, utan å kunne samlast i kyrkjene, men istaden med direktesendte gudstenester alle påskedagane frå Stord kyrkje og direktesendt songkveld frå Nysæter kyrkje påskedag. Alt blir sendt her på kyrkja si nettside og facebookside @kyrkjaistord. Nysæter kyrkje vil vera open på påskedagane. 
Her finn du oversikt. 

 

Palmesøndag 28.mars

Stord kyrkje
Direktesendt familiegudsteneste kl. 11.00. 
Takkoffer til søndagsskulen i kyrkja, vippsnr 124653. Prest Olav J Oma, kyrkjelydspedagog Elisabeth Fauskanger og organist Noah Wibe. Song ved Runar Isdahl. 

Nysæter kyrkje
Dåpsgudstenester kl. 11.00 og 11.30 for dåpsborn og familie.
Prest Reidar Ådnanes og kantor Ole Jørgen Furdal. 

Kyrkja er open mellom kl. 12.30 og 13.30. 

Skjærtorsdag 1.april.

Stord kyrkje
Direktesendt gudsteneste kl. 18.00. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet, vippsnr 124653.
Prestane Olav J Oma og Jørgen Knudsen og organist Noah Wibe deltek. 

Nysæter kyrkje
Kyrkja er open mellom kl. 17.00 og 19.00. 

Langfredag 2.april

Stord kyrkje
Direktesendt langfredagsgudsteneste kl. 11.00. Prest Olav J Oma, kantor Bjarte Aadland og soknediakon Olaug A. Gloppen deltek.   

Nysæter kyrkje
Kyrkja er open mellom kl. 10.00 og 12.00.

Påskedag 5.april

Stord kyrkje
Direktesendt familiegudsteneste kl. 11.00. 
Takkoffer til Misjonsprosjektet kyrkja har i Bangladesh, vippsnr 124653. Prest Olav J Oma, kyrkjelydspedagog Elisabeth Fauskanger og organist Noah Wibe deltek m.fl.

Nysæter kyrkje
Kyrkja er open mellom kl. 10.00 og 12.00.

Songkveld kl. 19.00, direktesendt. Bjarte Aadland, Liv Kari Bru deltek saman med bl.a Rune Koppang, Kristina Nicholls, Sigurd H Aadland. 

Tilbake