Pinsedag. Høgtidsgudsteneste i Nysæter


Kvifor feirar me pinse?  Er det VÅREN, handballfestivalen, båtpussen ?  Kjekke og gode grunnar alt det!  Det er og noko meir.

Både kristi himmelfart og pinse handlar om  nærvær Sjølv om Jesus vart borte, Dei såg han  ikkje lenger. Men det  handlar likevel  om Gud hos oss.  Ei salmelinje fortel: Usynlig er ditt rike, men synlig er det der, hvor ordet ditt forkynnes og dine gaver er.  Han kjem oss i møte i ordet ,  dåpen og nattverden.  Musikken på gudstenesta vert  på orgel og fløyte. Vel møtt.

Tilbake