Konfirmasjonar i Stord kyrkje


Det er tid for eit vakkert eventyr i Stord kyrkje. Lørdag 20. mai og søndag 21. mai er det konfirmasjonsgudstenester med flotte ungdommar. Med på alle gudstenestene er Jørgen Knudsen, kyrkjelydspedagog Ingvild B. Almås, organist Noah Wibe og Sandra Linnèa Lindwall på song. Det er høve til å gi eit takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Tilbake