Basar Nysæter kyrkje


Laurdag 16. mars kl. 15.00 er det basar i Nysæter kyrkje.

Det vert loddsal og trekking av mange flotte gevinstar, inntekta går til arbeidet i kyrkjelyden og nytt inventar. 
Me ser fram til basaren, og håpar at mange tek turen denne ettermiddagen. Det vert servert kaker og kaffi. Ein kan nytte vipps og kontantar. 

Andakt ved sokneprest Fridleif Lydersen.

Me ynskjer alle velkommen til ein triveleg ettermiddag i godt lag i Nysæter kyrkje!

Nysæter sokneråd.

Tilbake