Nattverdsgudsteneste på nett 31.januar


Søndag 31.januar kl. 11.00 blir det sendt nattverdsgudsteneste frå Nysæter kyrkje direkte her på kyrkja si facebookside. Prest Jørgen Knutsen, kantor Bjarte Aadand m.fleire deltek.  Det er no berre tillatt med 10 personar på kvar gudsteneste- men me har fleire gudstenester med påmelding. tel 97332740

Det er enno nokre  plassar kl 10.30 og kl 11.00.  Me planlegg  gudstenester også kl 11.30 og 12.00.  Me tildeler plass på gudstenester når du melder deg på. Telefon 97332740

Tilbake