Puls på livet 20. april


Nysæter kyrkje torsdag 20. april kl 19.00

"Banning og bønn naud og nåde" Reidar Ådnanes fortel om og les dikt av Jakob Sande. Musikkinnslag med "Homlebandet". Enkel servering. Kollekt

Tilbake