Familiegudsteneste i Vidstenparken Kr.Himmelfartsdag kl.11.00


Velkomen små og store til gudstenestefellesskap, kyrkjekaffi, &drøs og aktivitetar for borna etter gudstenesta.

"Kvifor måtte Jesus dra opp til himmelen? Og kor er Jesus nå?"

Kom og bli med inn i bibelforteljinga frå Oljeberget saman med Olav og Elisabeth.  I gudstenesta er det born som er forsongarar og les bønner. Me skal synga og feira nattverd saman. Olav Oma, Andre Eide, Elisabeth Fauskanger deltek saman med kyrkjetenar og små og store gode medhjelparar. 

Tilbake