Fellesgudsteneste i Stord kyrkje søndag 15. august


Velkomen til Stord kyrkje søndag 15. august kl. 11.00, og velkomen til bedehuskapellet på Huglo kl. 14.45.
 

 

Stord kyrkje kl. 11.00
Fellesgudsteneste. Dåp.
Prest Reidar Ådnanes og kantor Bjarte Aadland. Takkoffer til misjonsprosjektet.
Det er ikkje påmelding til gudstenesta, du blir tilvist plass når du kjem. Ta gjerne med ein lapp med namn og telefonnummer.  

Dåpsgudsteneste kl. 13.00

Huglo bedehuskapell kl. 14.45
Gudsteneste. Nattverd.
Prest Svein Arne Theodorsen og kantor Bjarte Aadland. Takkoffer til misjonsprosjektet.

 

Tilbake