Familiesamling med middag og gudstenesteverkstad 24.mars


Velkommen til kyrkjestova Fredheim torsdag 24.mars kl. 16.00. Då skal me eta middag og preika saman, små og store. Har nokon lyst å delta med uike oppgåver på familiegudstenesta i Stord kyrkje søndag 27.mars kl. 11.00 - ja, då førebur me det saman etter middagen. 

 

Ikkje påmelding.

Tilbake