Vel møtt i Stord kyrkje 25.sept


Søndag 25.september tar kyrkjelyden imot mange nye medlemmer.

Og me takkar ein trufast tenar i kyrkjelyden.

2 barn vert døypt i gudstenesta kl 11.00 og 6 barn vert døypt i dåpsgudstenesta kl 13.00

Me gler oss saman med familiane som feirar det nye livet og   som innlemmar dei små i felleskapet.

Ole Jørgen Furdal sluttar som kantor i Stord Kyrkje no, og dette er den siste søndagen  i vanleg teneste hos oss. Det blir ekstra musikk og song ved Paul Huges på blåseinstrument og Fred Ola Bjørnstad med song.

Tilbake