Kveldsgudsteneste askeonsdag i Nysæter kyrkje


Velkomen til fastegudsteneste i Nysæter kyrkje onsdag 14. februar kl. 19:00.

Vi er no i starten av fastetida.
Askeonsdag kjem frå ein katolsk skikk om å drysse aske over hovudet
eller teikna eit kors i panna med aske. Aska er eit tekn på livets forgjengeligheit og på
menneskje sine behov for å angre sine synder og gjere bot.

Fridleif Lydersen er prest. Elles deltek diakon Olaug Gloppen,
klokkar Britt Theodorsen, diakoniutvalet, kyrkjetenar Bodil Stave,
kyrkjevertar Oddbjørg og John Oddvar Løkling, kantor Bjarte Aadland og koret Sanctus.

Det vert bønevandring og nattverd. Etter gudstenesta er det kyrkjekaffi.

Velkomen!

Soknediakon Olaug I. Gloppen.

Tilbake