Kyrkjebladet Spira


Kyrkjebladet Spira kom ut med si første utgåve i 2019. I kyrkja er me stolte av eit kyrkjeblad som blant anna inneheldt reportasjar om det som skjer i kyrkene og intervju med folk i nærmiljøet.

 

Spira kjem ut med 3 nr i året. Neste utgåve kjem i starten av desember og blir eit julemagasin.


Olav J. Oma er redaktør for Spira. I tillegg består redaksjonen av Anders G. Nilsen, Svein Olav Langåker, Hildegunn Heimro, Barbro H. Andersen, Dag Kjetil Lægreid og Elisabeth Fauskanger. 

Spira har eit opplag på 7500. Trykk skjer hos Skag design og trykkeri og layout har Preg Design as. 

Her kan du lese alle utgåvene:

Utgåve 3 2021
Utgåve 2 2021
Utgåve 1 2021

Du kan støtta arbeidet med ei innbetaling merka "SPIRA" til kontonummer 3201.23.04578

Tilbake