Kyrkjebladet Spira


Kyrkjebladet Spira kom ut med si første utgåve i 2019, eit kyrkjeblad som blant anna inneheld reportasjar om aktivitet i kyrkene og intervju med folk i nærmiljøet.

Under kan ein lese siste utgåva av Spira som kom ut i september 2022. Inntil vidare kjem det ikkje fleire utgåver av Spira.


Redaksjonen har bestått av Olav J. Oma, redaktør, i tillegg Anders G. Nilsen, Svein Olav Langåker, Elisabeth Fauskanger, Hildegunn Heimro, Barbro H. Andersen, Dag Kjetil Lægreid. 

Spira har hatt eit opplag på 7500. Trykk Skag design, og trykkeri og layout Preg Design as. 

Her kan du lese alle utgåvene:

Utgåve 2 2022
Utgåve 1 2022

Utgåve 3 2021
Utgåve 2 2021
Utgåve 1 2021

Tilbake