Kyrkjestova Fredheim


Kyrkjestova Fredheim ligg i Hystadvegen 32 og vart tatt i bruk som ein samlingsstad for Stord kyrkjelyd i 2019. 

 

 

Kyrkjestova Fredheim har tidligare vore bedehus og forsamlingshus. Stord kyrkjelyd kjøpte bygget av Frie Evangeliske Forsamling på Stord. Bygget er godt vedlikeholdt, har møtesal og fullt utstyrt kjøken.

Kyrkjestova Fredheim kan leigast til selskap som dåp, konfirmasjon eller gebursdagar. Men kyrkjestova kan og leigast til møter, bibelgrupper etc. Avtale om leige vert organisert av tilsette ved Stord kyrkjekontor. Leigetakar må stadfesta at ein godtek bruksreglane for Kyrkjestova Fredheim.

Nøkkel kan hentast på Stord kyrkjekontor

Tilbake