Lys vaken spesial anno 2020


Lys vaken i år blei flytta utandørs! Elevar på same skule blei invitert til kortare samlingar utanfor kyrkjene med mange ulike aktivitetar. Det blei to kjekke kveldar både for 6.klassingar og leiarar.

 

Tilbake