Digital musikalsk julekalendar


I år ønskjer me dykk velkomen til ein musikalsk adventskelandar, med mange ulike bidrag frå det lokale song og musikklivet på Stord. Sjølve ordet advent kjem frå «Adventus Domini», som er latin og tyder Herrens komme.

 

I denne tiden førebur ein seg til jula og feiringa av Jesu fødsel på jorda. Herrens komme vil i adventstida innehalde tre aspekt. Den første er at Jesus blir fødd her på jorda, som barnet i krybba. Det andre er at han kjem i nærleik med den kristne kyrkja og dei som trur. Til slutt handlar det om hans retur til jorda ved jordens ende.

Tilbake