Godt nytt år


Dei tilsette i kyrkja synes det er leit å starta året med avlysning av aktivitetar og gudstenester. 

 

Tilbake