Velkomen i kyrkja.


Me er glade for at me igjen kan samlast i kyrkjene våre. 

Under "Les mer" ligg oppdaterte gudstenestelister.

 

Tilbake