Velkomen til UteSong


Elisabeth er ute og syng og det er ho for fortelja at i vår blir det songstund ute for born mellom 1-6 år. Me startar UteSong i veke 6 i Stord og i veke 7 i Nysæter. Meir info kjem snart. 

https://vimeo.com/501674768

 

Tilbake