Konfirmant 2022


No har me sendt ut invitasjon til Konfirmant 2022 til alle døypte fødd i 2007. Sjå her for link til Påmelding. Konfirmasjon i kyrkja er open for alle som vil.

 

Her finn du invitasjon til konfirmant 2022

Invitasjon Stord kyrkje og Invitasjon Nysæter kyrkje

Innmeldingskort Stord og Innmeldingskort Nysæter

PÅMELDING

I kyrkja ynskjer me å ta imot alle som ynskjer å konfirmera seg.
I kyrkja kan du bli betre kjent med deg sjølv og kva du trur.
I kyrkja får du nye opplevingar.
I kyrkja vil me vera med og gjera ein forskjell for andre.
I kyrkja reiser me på festival
I kyrkja leikar og ler me.
I kyrkja lærer me om tru.
I kyrkja vil me bli kjende med DEG.
I kyrkja lagar me ei flott konfirmasjonsgudsteneste for å feira DEG.

Tilbake