Konfirmant 2022


Konfirmantåret startar med kick-off samling i Nysæter kyrkje onsdag 25.august kl. 16.30-18.00. Vidare utover hausten blir det både bli-kjent tur, samlingar i grupper i kyrkjene og presentasjonsgudsteneste og lysmesse for å nemna noko. 

 

Konfirmantåret er ei tid for å utforska ulike tema knytt til den kristne trua og det å vera ungdom. Saman ønskjer me å legga til rette for ei konfirmanttid der både ungdommar og leiarar skal trivast og ha det kjekt saman. 

Her finn de semesterplan til alle dei 4 gruppene. 

Nysæter ungd.skule og Nordbygdo ungd.sk har sine samlingar på tysdagar, Stord ungd.skule har samlingane på torsdagar. 

semesterplan Nysæter ungd. 

semesterplan Stord ungd. s gruppe 1.

semesterplan Stord ungd.s gruppe 2.

semesterplan Nordbygdo ungd.s

 

Kontaktperson på kyrkjekontoret:
Elisabeth Fauskanger, mail elisabeth@kyrkja-stord.no eller mobil 99270811

 

PÅMELDING

 

Tilbake