T456 song + pølse i Stord kyrkje, avlyst ut året


"Pølsefest i kyrkja" kallar barna det - samlingane for 4,5 og 6 åringane i kyrkja. Det er ein time med song og bibelfortelling og servering av pølse i brød. For å halde avstand til kvarandre får kvart barni haust eit "aktivitetsnett" med mykje kjekt oppi og nokre gonger skal me ha aktivitetar me kan ha med avstand til kvarandre.

 

I haust er de T456 song + pølse i Stord kyrkje på onsdagar kl. 17.00- ca 18.00 desse datoane 16/9, 30/9, 14/10, 11/11 og 25/11

Alle samlingene er gratis og utan påmelding. Det skal vera trygt å komma i kyrkja, me legg vekt på smittevern; Me heldt avstand til kvarandre, brukar handsprit/ våtservietter og er heime om me er sjuke. I kyrkja legg me vekt på hygiene og reinhald og registrerar alle som kjem med namn og tlf som blir makulert etter 10 dagar.

Tilbake