T 7-8 Gud skapar - me tek vare på


Torsdag 4.juni var det liv og aktivitet rundt kyrkja på Stord då 7 og 8 åringar lærte om frø, høyrde om sennepsfrøet i bibelen, grilla pølser og hadde ulike leiker. Ein kjekk ettermiddag for små og store.

 

Tilbake