Trusopplæring hausten 2021 i Stord, samla oversikt


I trusopplæringa ser me fram til å møta små og store på mange ulike samlingar i løpet av hausten. Her er ein oppdatert oversikt. 

 

Invitasjon kjem i posten til alle døypte, men me vil understreka at alle er like velkomne enten ein er døypt eller ikkje.  Ikkje påmelding. Gratis å komma. Takk til dei mange supre frivillige medarbeidararne som gjer det mogleg å ønskja velkomen til trusopplæring til hausten! 

Stord sokn.

T 0 Babysong
Songstund og servering av lunsj i Stord kyrkje. 
kl. 11.00- ca 12.00 desse datoane i haust:
13.september, 27.september, 11.oktober, 25.oktober, 8.november, 22.november.

T 123 Songstund.
Songstund, servering av kveldsmat og leik i Stord kyrkje for born 1,2 og 3 år saman med vaksen.
kl. 17.00- 18.00 desse datoane i haust:
6.september, 20.september, 4.oktober, 18.oktober, 1.november, 15.november, 29.november

T 456 Songstund.
Songstund, servering av pølse og leik i Stord kyrkje for born 4,5 og 6 år saman med vaksen.
kl. 17.00- 18.00 desse datoane i haust:
8.september, 22.september, 6.oktober, 20.oktober, 3.november, 17.november, 1.desember

T 4 Fireårsbok.
Familiegudsteneste i Stord kyrkje med utdeling av barnebibel til 4 åringane 24.oktober kl. 11.00 og 13.00

T6 Førsteklasses.
Familiegudsteneste i Stord kyrkje med utdeling av Sakkeusbok til 6 åringane 19.september kl.11.00

T 78 "Gud skapar, me tek vare på" 
Utesamlingar ved Stord kyrkje for born 7 og 8 år.
kl. 16.00-17.00 desse datoane i haust:
16.september, 4.november, 9.desember

T 11 Lys vaken
Helg for 11 åringane med program laurdag 20. november og familiegudsteneste i Stord kyrkje med utdeling av boka Tidslinja 21.november

T 14 Konfirmant 2021.
Avslutning med Thor Håvik (FarmenThor) 25.august i Nysæter kyrkje kl. 19.00
Konfirmasjonsgudstenester i Stord kyrkje 11. og 12.september og 25. og 26.september

T14 Konfirmant 2022.
Kick-off med Thor Håvik (FarmenThor) 25.august i Nysæter kyrkje kl. 16.30.
Bli kjent tur til Solgry Nordbygdo ungd.sk 31.august og Stord ungd.sk. 2.september,
Tre samlingar med opplegg og undervisning i kyrkja, på tysdagar for elevar på Nordbygdo ungd.skule og torsdagar for elevar på Stord ungd.skule.
Presentasjonsgudsteneste 3.oktober og Lysmesse 28.november

Ungdom frå 7.- 10.klasse "HER & DER"
Ei samling i månaden felles for Stord & Nysæter.der me skal gjera mykje forskjellig og mykje gøy saman.
kl. 19.00-21.00 desse datoane i haust 30.august, 27.september, 25.oktober og 29.november. 
Oppmøte i Stord kyrkje.

 

 

 

Tilbake