Trusopplæring hausten 2021 i Nysæter sokn, samla oversikt


I trusopplæringa ser me fram til å  møta små og store på ulike samlingar i løpet av hausten. Her finn de oppdatert informasjon for det som skal skje i Nysæter. 

 

Invitasjon kjem i posten til alle døypte, men me vil understreka at alle er like velkomne enten ein er døypt eller ikkje.  Ikkje påmelding. Gratis å komma. Takk til dei mange supre frivillige medarbeidararne som gjer det mogleg å ønskja velkomen til trusopplæring til hausten! 

Nysæter sokn.

T 0 Mat & prat med songstund.
Songstund og servering av lunsj.
kl. 11.00- ca 13.00 desse datoane i haust:
6.september, 20.september, 4.oktober, 18.oktober, 1.november, 15.november, 29.november

T 1-6 Open kyrkje
Songstund, servering av pølser og leik i for born mellom 1 og 6 år saman med vaksen.
kl. 17.00- 18.00 desse datoane i haust:
14.september, 28.september, 12.oktober, 26.oktober, 9.november, 23.november.

T 4 Fireårsbok.
Familiegudsteneste i Nysæter kyrkje med utdeling av barnebibel til 4 åringane 31.oktober kl. 11.00

T6 Førsteklasses.
Familiegudsteneste i Nysæter kyrkje med utdeling av Sakkeusbok til 6 åringane 26.september kl. 11.00

T 7-10 "Gud skapar, me tek vare på" 
Utesamlingar for born 7,8,9 eller 10 år.
kl. 16.00-17.00 desse datoane i haust:
9.september ute v/ kyrkja
28.oktober på stranda i Sætravikjo
24.november ute v/ kyrkja

1.- 4.klasse Aktivitetsdag fredag 12.november
Opplegg, leik, mat og moro i kyrkja for 1.-3.klasse på skulefridag. 

T 11 Lys vaken
Helg for 11 åringane med program laurdag 27. november og familiegudsteneste i Nysæter kyrkje med utdeling av boka Tidslinja 28.november kl. 11.00

T 14 Konfirmant 2021.
Avslutning med Thor Håvik (FarmenThor) 25.august kl. 19.00
Konfirmasjonsgudstenester i Nysæter kyrkje 28. og 29.august

T14 Konfirmant 2022.
Kick-off med Thor Håvik (FarmenThor) 25.august i Nysæter kyrkje kl. 16.30.
Bli kjent tur til Solgry 31.august. 
Samlingar med opplegg og undervisning i kyrkja 14.september, 19.oktober og 9.november
Presentasjonsgudsteneste 24.oktober og Lysmesse 5.desember

Ungdom frå 7.- 10.klasse "HER & DER"
Ei samling i månaden felles for Stord & Nysæter.der me skal gjera mykje forskjellig og mykje gøy saman.
kl. 19.00-21.00 følgjande datoar: 30.august, 27.september, 25.oktober og 29.november. 
Oppmøte i Stord kyrkje.

 

Tilbake