HER & DER (7.-10.klasse) i Stord & Nysæter


Her & Der er ein måndag i månaden. Det er felles for både Nysæter og Stord sokn og for aldersgruppa 7.-10.klasse. På Her & Der gjer me ulike ting... me er litt her... og litt der...

 

Tidsramma på HER & DER er frå kl 19.00 til 21.00.

Det blir ein HER & DER våren 2024 og den er satt til måndag 13. mai. Då møtes me i Stord kyrkje.
Variert program, med leik, aktivitetar og mykje gøy både her og både der!

Berre å møta opp!!
Følg gjerne med på SPOND eller Facebook 
Gratis
Bli med i SPOND-gr.:Kode: 
ZLEVR

 

 

Tilbake