HER & DER, for 7.-10.klassingar i Stord & Nysæter


Her & Der er siste måmdag i månaden, felles for både Nysæter og Stord sokn og for alle i 7.-10.klasse. På Her & Der gjer me ulike ting.. me er litt her.. og litt der..

 

 

Tidsrammen på HER & DER er frå kl 19.00 til 21.00.

Datoar for HER & DER våren 2022:
31.januar: skeisebanen
21.februar: læringslabben på HVL
28.mars, info kjem
25.april, info kjem
30.mai; info kjem

Me ønskjer at HER & DER skal vera ein plass å vera ilag med venner.. ein plass å få nye venner ... ein plass å ha det kjekt saman med andre.. vera med på leiker .. eller drive med ulike aktivitetar.. Me er både HER  - nede på jorda & DER  - overalt/ i himmelen. Gratis, Ikkje påmelding. 

 

 

 

Tilbake