HER & DER, for 7.-10.klassingar i Stord & Nysæter


Her & Der er ein måndag i månaden, felles for både Nysæter og Stord sokn og for alle i 7.-10.klasse. På Her & Der gjer me ulike ting.. me er litt her.. og litt der..

 

Tidsrammen på HER & DER er frå kl 19.00 til 21.00.

Datoar for HER & DER hausten 2023 e ikkje klar ennå.
 

Variert program, med leik, aktivitetar og mykje gøy både her og både der!

Berre å møta opp!! Følg med på SPOND eller Facebook kor me møter kvar gong.
Gratis
Bli med i SPOND-gr.:Kode: 
ZLEVR

 

 

Tilbake