HER & DER, for 7.-10.klassingar i Stord & Nysæter


Her & Der er siste måmdag i månaden, felles for både Nysæter og Stord sokn og for alle i 7.-10.klasse. På Her & Der gjer me ulike ting.. me er litt her.. og litt der..

 

Tidsrammen på HER & DER er frå kl 19.00 til 21.00.

Datoar for HER & DER
20. februar
20. mars
17. april
12. juni

Variert program, med leik, aktivitetar og mykje gøy både her og både der!
Berre å møta opp!! Følg med på SPOND eller Facebook kor me møter kvar gong.
Gratis
Bli med i SPOND-gr.: 
https://group.spond.com/ZLEVR

 

 

Tilbake