Babysong i Stord kyrkje hausten 2024


Velkommen til babysong i Stord kyrkje! Det vert babysong éin måndag i månaden i haust frå kl: 11 - 12. Me syng og leikar oss gjennom ulike songar, rim og regler. Etter songstunda vert det gratis lunsj! 

Datoane for babysong hausten 2024: 
16. september
14. oktober
11. november

Kom dei gongene det passar for dykk.
Babysong er gratis og krev inga påmelding.

Tilbake